หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชา-อุปสมบท ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
7 ธันวาคม 2560
ขอเชิญชวนผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทใน "โครงการบรรพชา - อุปสมบท ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อ 0-5378-9349
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บวชนาค
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
เวลา 18.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนา ฟังธรรมภาวนา
โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง
พิธีซ้อมอุปสมบท ณ ศาลาธรรมมิกราช
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร
เวลา 09.30 น. พิธีมอบผ้าไตร
เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชา ณ ศาลาธรรมมิกราช
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาธรรมสาธิต
เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท ณ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม