หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
28 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ไหว้พระภาวนาฟังธรรมภาวนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง
เวลา 23.39 น. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ถวายผ้าป่า เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2561
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ไหว้พระภาวนาฟังธรรมภาวนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง

*หมายเหตุ "กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม" (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)