หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชา-อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวงของปวงชน
5 ตุลาคม 2560
ขอเชิญชวนผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทใน "โครงการบรรพชา-อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวงของปวงชน" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ติดต่อ 0-5378-9349