หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
15 ตุลาคม 2560


๑๕ ตุลาคม ๒๔๖๐
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
เวลา 09.30 น. เจริญพุทธมนต์ ฉลองสมโภชน์องค์กฐินสามัคคี
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณ แม่ชี  ณ ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
เวลา 13.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี ที่พระอุโบสถหลวง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมภาวนา  จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง