หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชา อุปสมบท เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
29 พฤษภาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 วันเข้านาค
เวลา 09.00 น.-17.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการรายงานตัว ณ ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ภายในเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง พิธีขอขมาพ่อแม่และพิธีปลงผม
หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการมารายงานตัวตามวันและเวลาดังข้างต้นนี้ด้วย

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 พิธีทำขวัญนาค
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนา ฟังธรรม ภาวนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง พิธีทำขวัญนาค

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา และโครงการ บรรพชา อุปสมบท เนื่องในวันวิสาขบูชา
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 09.19 น. พิธีมอบผ้าไตร ณ ลานแม่กา พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร ณ โบสถ์วิหารหลวงวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงทานพระ ศรีอาริย์
เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท ณ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียน เจริญภาวนา ฟังธรรมภาวนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนหล่อ พระเจ้าทันใจ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ่อน้ำ ทิพย์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก