หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำบุญปีใหม่เมือง ก่อเจดีย์ทราย พิธีสูมาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และคณะสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่เมือง
22 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญก่อเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (สงกรานต์)

วัน ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วัน เสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ก่อเจดีย์ทราย

วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ณ ศาลาธรรมิกราช และร่วมบุญไถ่ชีวิตสัตว์ และสรงน้ำคณะสงฆ์ ณ ลานแม่กา