หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรจุหัวใจพระ ณ พุทธอุทยานอุดมธรรม
7 เมษายน 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระใหม่
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาธรรมสาธิต
เวลา 13.00 น. บรรจุหัวใจพระ ณ พุทธอุทยานอุดมธรรม