หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Summer Camp กาขาวน้อย
6 เมษายน 2561
ขอชวนเชิญผุ้สนใจเข้าร่วม" Summer Camp กาขาวน้อย "
เปิดรับสมัครเด็กผู้หญิงที่มีอายุ 5 - 15 ปี ที่สนใจร่วม Summer Camp กาขาวน้อย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 
เวลา 13.00 น. พิธีขอขมา พ่อ - แม่ ผู้ปกครอง ณ ศาลาธรรมสาธิต เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง
เวลา 14.00 น. ปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วม Summer Camp กาขาวน้อย

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 053-789-349