หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชา - อุปสมบท เนื่องในวันจักรี
1 เมษายน 2561
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทใน "โครงการบรรพชา - อุปสมบท เนื่องในวันจักรี " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ 1 เมษายน 2561 เข้านาค

วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 18.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนา ฟังธรรมภาวนา 
โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง พิธีทำขวัญนาค ณ โบสถ์วิหารหลวง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง

วันที่ 6 เมษายน 2561
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร 
เวลา 09.30 น. พิธีมอบผ้าไตร 
เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร ณ โบสถ์วิหารหลวง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาธรรมสาธิต 
เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท ณ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 0-5378-9349

ใบสมัครบรรพชา-อุปสมบท https://drive.google.com/open?id=1dyFgSpVuwjJ4d2QmGlNoMdlCzEjwDhdd

ใบสมัครบรรพชาสามเณร https://drive.google.com/open?id=1uh7J8AzdFmYUnGnHGQRYH5C9YsZYLJBn