หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอุปคุต(วันเป็งปุ๊ด) วันที่ 31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 03.39 น. ทำบุญตักบาตรวันอุปคุต(ข้าวสารอาหารแห้ง)
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา ฟังธรรมภาวนา
โดยพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง