หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรม
25 กันยายน 2560
เข้าค่ายวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ดูภาพกิจกรรม
17 กันยายน 2560
คณะศรัทธาบ้านสาแพะถวายลูกนิมิต
ดูภาพกิจกรรม
15 กันยายน 2560
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนมาศึกษาดูงาน
ดูภาพกิจกรรม
14 กันยายน 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ดูภาพกิจกรรม
5 กันยายน 2560
คณะโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยามาศึกษาดูงาน
ดูภาพกิจกรรม
3 กันยายน 2560
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา
ดูภาพกิจกรรม
1 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านแม่สง มาศึกษาดูงาน
ดูภาพกิจกรรม
25 สิงหาคม 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมาศึกษาดูงาน
ดูภาพกิจกรรม
12 สิงหาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
ดูภาพกิจกรรม
3 สิงหาคม 2560
พระราชญาณกวี เยี่ยมชมวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
ดูภาพกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2560
ภาพบรรยากาศวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
ดูภาพกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2560
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5