หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
13 มกราคม 2561
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มูลนิธิสาธิตธรรมานุเคราะห์ ร่วมกับ กศน.เวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัลให้กับงานวันเด็กทุกท่าน โดยงานวันเด็กมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและลงทะเบียนประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย เวลา 08.30 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงทานพระศรีอาริย์ เวลา 12.30 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย เวลา 15.00 น. ประกาศผลการประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย