หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
27 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพพิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง ได้จัดพิธีซ้อมอุปสมบท ณ ศาลาธรรมมิกราช
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร
เวลา 09.30 น. พิธีมอบผ้าไตร
เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชา ณ ศาลาธรรมมิกราช
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาธรรมสาธิต
เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท ณ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม