หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพพิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง ได้จัดพิธีซ้อมอุปสมบท ณ ศาลาธรรมมิกราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. พิธีบรรพชา - อุปสมบท ณ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม เวลา 11.00 น. ถวายเพล ณ เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง