หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2560
คณะพลเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร มาปิดทองลูกนิมิต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะพลเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร มาปิดทองลูกนิมิต ณ วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง