หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยามาศึกษาดูงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยาได้มาศึกษาดูงาน