หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2560
บรรยากาศประชุมการเตรียมความพร้อมห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"
เช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการการเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเวียงป่าเป้า