หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1 ตุลาคม 2560
บรรยากาศการอบรมโครงการเกษตรต้นน้ำ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะคุณรุ่งโรจน์และคุณฟิล์ม รัฐภูมิมาเป็นวิทยากรในโครงการเกษตรต้นน้ำจัดอบรมองค์ความรู้เรื่องเกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มพูนรายได้ ให้กับเกษตรกร ประชาชนที่สนใจ