หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
28 กันยายน 2560
โรงเรียนแม่ยาววิทยามาศึกษาดูงาน
วันที่ 28 กันยายน 2560 นักเรียนชั้น ม.2 จากโรงเรียนแม่ยาววิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย มาศึกษาดูงาน จำนวน 53 คน